Rudolf Sowada SOWROHR

Adres: Wolności 4, 46-061 Źlinice

Telefon: 793 584 017

rudolf.sowada@gmail.com

Klauzula informacyjna RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SOWROHR RUDOLF SOWADA Ul. Wolności 4, 46-061 Źlinice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: fhu.szymkar@o2.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt i jego obsługę
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu upływu archiwizacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych systemach podejmowania decyzji w tym profilowane ani przekazywane do państw trzeci